Portfolio (4)

Front-end Code Example

Color Toggle From the script.js file: /** * * @param {string} type: id, class or body * @param {string} value: element name * */ const element = function(type, value){ switch(type){ case 'id': return document.getElementById(value); case 'class': return document.getElementsByClassName(value); case 'tag': return document.getElementsByTagName(value); case 'body': return document.body; } return null; }; /** * * @param {object} colors: Object with color data * Builds menu of color choices based on color object * Inserts <li> items into the existing <ul> DOM element * Adds…

Back-end Code Example

Schedule From the schedule.js node.js file: 'use strict' const {SCHEDULE} = require('../configuration') const schedule = require('node-schedule') const every_six_minutes = '*/6 * * * *' const every_seven_minutes = '*/7 * * * *' const at_three_am = '0 3 * * *' const every_twenty_minutes = '*/20 * * * *' const first_day_of_month = '44 4 1 * *' const at_five_pm = '0 17 * * *' const process = props => { const {log, sql} = props if (SCHEDULE.processor) { const process = require('./schedule-processor') const job…

Student Dashboard Report

Note: the report below is written in Dutch. Vanuit de basisgedachte dat het project een begin is van een veel uitgebreider dashboard dat daadwerkelijk gebruikt gaat worden, ben ik eerst gaan onderzoeken wat de juiste opbouw van componenten voor de programmering en weergave zou kunnen zijn. Qua vormgeving en stijl heb ik gekeken naar de website van Winc Academy. Zo heb ik de keuze gemaakt om gebruik te maken van de kleuren lichtblauw, okergeel en licht- en donkergrijs, tegen een witte achtergrond…

Portfolio

My portfolio consists of a number of assignments and projects that I developed during my education as a Front-end Developer and in my position as a Full Stack Web Application Developer. I have highlighted two projects on this page, namely a web application for healthcare providers and the final assignment for the Front-end Developer training. This web application is developed in React JS, Node JS and Express JS (JavaScript with TypeScript). Because this application mainly works with privacy-sensitive information such as personal…